بلاگ

۵ مهر سال ۱۳۶۷ بدنیا اومدم. گیک همیشه امیدوار

چندتا از نمونه کارهایی که تا حالا انجام دادم …