بلاگ
MF-2

۵ مهر سال ۱۳۶۷ بدنیا اومدم. گیک همیشه امیدوار

MF-1

چندتا از نمونه کارهایی که تا حالا انجام دادم …