بلاگ / بایگانی دسته «بیو گرافی»
MF-2

۵ مهر سال ۱۳۶۷ بدنیا اومدم. گیک همیشه امیدوار