بلاگ / بایگانی دسته «بیو گرافی»

۵ مهر سال ۱۳۶۷ بدنیا اومدم. گیک همیشه امیدوار